Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của USP Lamirandiere

Chúng tôi hiểu rằng sự bảo mật thông tin người dùng là trách nhiệm để đáp lại sự tin tưởng của người dùng. Vì thế, USP Lamirandiere xây dựng chính sách bảo mật để bảo vệ người dùng. Chúng tôi khuyên người dùng đọc Chính sách bảo mật trước khi chính thức sử dụng website này.

Khi người dùng truy cập và sử dụng website usp-lamirandiere.com, người dùng đã đồng ý với những điều khoản được nêu dưới đây.

Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

Ở trên website này, USP Lamirandiere thu thập 2 loại thông tin là thông tin được thu thập tự động và thông tin được cung cấp bởi người dùng.

Thông tin được thu thập tự động

Cũng như nhiều website hiện đại khác, chúng tôi sử dụng cookies để lưu trữ lịch sử truy cập của người dùng cũng như tự động thu thập thông tin liên quan đến đường truyền Internet như:

 • Thiết bị sử dụng
 • Địa chỉ IP
 • Các thao tác trên website
 • Các website được sử dụng song song cùng lúc với website usp-lamirandiere.com

Thông tin được cung cấp bởi người dùng

Đây là loại thông tin được người dùng đồng ý và tự nguyện cung cấp cho website. Những thông tin có thể là các thông tin cá nhân như Họ tên, Địa chỉ liên hệ,….. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin này khi người dùng thực hiện các hành động sau trên website:

 • Đăng ký tài khoản sử dụng trên websitr
 • Điền vào các biểu mẫu của USP Lamirandiere
 • Đăng ký nhận tin từ USP Lamirandiere
 • Để lại comment dưới các bài viết của USP Lamirandiere

Phạm vi sử dụng thông tin người dùng

USP Lamirandiere cam kết không sử dụng thông tin người dùng vào bất kỳ mục đích phi pháp hoặc với mục đích vụ lợi

USP Lamirandiere cam kết không bán hoặc trao đổi thông tin người dùng khi không có sự cho phép của người dùng

USP Lamirandiere cam kết chỉ sử dụng thông tin người dùng vào các mục đích sau đây

 • Giúp đỡ người dùng khi gặp sự cố
 • Xử lý phản ánh của người dùng
 • Kịp thời ngăn chặn các hành vi tiêu cực trên website
 • Cập nhật tin tức trên website cho người dùng
 • Sử dụng trong quá trình nâng cấp website để phù hợp với thị hiếu người dùng
 • Cải thiện chất lượng website

Thời gian sử dụng thông tin người dùng

Các thông tin người dùng trên USP Lamirandiere được lưu trữ vô thời hạn hoặc cho đến khi người dùng yêu cầu gỡ bỏ (đối với các thông tin được người dùng cung cấp)

Ai có thể tiếp cận và sử dụng thông tin người dùng?

Thông tin người dùng được thu thập trên website chỉ được sử dụng và lưu truyền nội bộ trong hệ thống USP Lamirandiere.